Wet- en regelgeving

Een Spoor 1 traject is gericht op herstel, activering en het onderzoeken van duurzame mogelijkheden in werk voor de medewerker die gediagnosticeerd en behandeld is voor kanker of een chronische ziekte of post-COVID heeft.

De werkgever of de leidinggevende en de betrokken werknemer brengen samen de tijdelijke en structurele gevolgen hiervan in beeld. Zij analyseren het bestaande functieprofiel en brengen de benodigde competenties en vaardigheden in beeld. Vervolgens brengen zij de fysieke en psychische belastbaarheid van de medewerker op de korte en lange termijn in kaart. Daarbij onderzoeken zij specifiek de status van verwerking en acceptatie met daarnaast het cognitief vermogen en de veranderde energetische mogelijkheden.

Een Spoor 1 traject biedt begeleiding bij het verwerken en accepteren van een levensbedreigende of chronische ziekte, door handvatten aan te reiken hoe om te gaan met emoties, rouw en angst voor recidive. Door het werken aan het verkrijgen van een balans in belasting en belastbaarheid. Door inzicht te geven in het omgaan met energiebeperking en beperkingen in het cognitieve vermogen. Tevens biedt het ondersteuning bij het opbouwen en uitbreiden van de arbeidsbelastbaarheid ten behoeve van duurzame re-integratie.

Gedurende al deze fases worden de persoonlijke rol, de kwaliteiten, de opgebouwde competenties, drijfveren en passende mogelijkheden in kaart gebracht. Op basis hiervan komen functie- en werkplekanalyses tot stand. Deze analyses dienen ter ondersteuning en afstemming met de betrokken partijen ten behoeve van het re-integratieproces. Duurzame re-integratie is het gewenste resultaat in deze interventie.

Achtergrond CTA blok

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten