De ervaring van Linda (vanuit werkgeversperspectief)

"De inzet van een gespecialiseerd bureau als Stap Nu draagt bij aan het proces en aan de kwaliteit van re-integreren."

Achtergrond

Een jaar geleden ben ik van team gewisseld, waar één van de teamleden al langere tijd afwezig was omdat zij behandeld werd tegen kanker. Zij had bij haar vorige leidinggevende aangegeven dat ze wat meer taken op wilde pakken op het werk, maar kreeg daar niet de volledige support die ze nodig had. Via collega’s had ze wel extra taken gekregen waar ze mee aan de slag was gegaan.

Danone is een internationaal bedrijf, met veel HR business partners die niet de Nederlandse nationaliteit hebben en daardoor ook niet de kennis van het Nederlandse zorgstelsel, wetgeving en overheidsinstanties hebben. In een situatie van complex verzuim kan dit een struikelblok zijn.

Daarom deed ik een beroep op een extern ingehuurde specialist op gebied van re-integratie, die mij meer wegwijs maakte rondom de rechten en plichten vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. Zelf ben ik ook verder in de materie gedoken en heb ook contact gehad met het UWV. Voor mij was dit namelijk de eerste keer dat ik met een situatie van complex verzuim te maken kreeg.

De informatie die daaruit naar voren kwam was voor de medewerker nogal overweldigend en stressvol. Zij had daar op dat punt in haar proces nog te weinig energie voor.

Begeleiding door Stap Nu

De externe specialist kende Stap Nu en gaf aan dat zij gespecialiseerd zijn in de re-integratiebegeleiding van mensen met (onder andere) kanker en daarbij ook de werkgever kunnen bijstaan. Dit sprak mij en de medewerker dusdanig aan dat ik daar budget voor vrij heb gemaakt en begeleiding via Stap Nu heb aangevraagd.

Zo zijn wij in contact gekomen met Dyon Klaassen ter begeleiding van de medewerker. Dyon en zij hadden regelmatig contact en eens in de 2 à 3 maanden hadden we een gezamenlijk gesprek.

De medewerker was toen al 1 jaar en 4 maanden ziekgemeld. Dyon heeft haar met name goed geholpen bij haar energiemanagement en het managen van haar emoties. Verder heeft hij ons beiden ook goed geïnformeerd over de stappen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. Dit proces gaf wel extra stress en druk, met name bij de medewerker, maar ook hier kon hij steeds rust en duidelijkheid in terugbrengen.

De begeleiding van Stap Nu heeft er voor een groot deel aan bijgedragen dat de medewerker na 1 jaar en 9 maanden – dus in een tijdsbestek van 5 maanden – volledig kon re-integreren in haar eigen functie. Dankzij een gedegen plan is het in redelijk beperkte tijd gelukt om gezamenlijk dit positieve resultaat te boeken.

De meerwaarde van Stap Nu

Voor de medewerker was het heel prettig dat haar coach Dyon ervaringsdeskundig is en vanuit zijn eigen ervaring goed begreep waar ze tegenaan liep. Dat bood haar (h)erkenning op een niveau wat ik haar onvoldoende kon bieden.

Nieuwe inzichten en handvatten

Deze aanpak heeft mij in mijn rol als leidinggevende zeker geholpen. Met name de 3-hoeksgesprekken. Het is fijn om te zien hoe de coach te werk gaat. Vooral het aspect ‘hoe ga je om met je energie, waar besteed je die aan?’ heeft mij veel inzicht gegeven. Dit is iets wat ik ook zelf kan inzetten in een volgende situatie. En dit zou zelfs in een normale situatie een goede check zijn voor medewerkers.

Aanbeveling

Ik heb al diverse collega’s geïnformeerd over mijn ervaring met Stap Nu en hen aangeraden om ook contact op te nemen met hen als zij met situaties van complex verzuim te maken hebben. Ik hoor namelijk helaas van best veel collega-leidinggevenden over (oncologische) verzuimgevallen en dat ze daar ook tegen uitdagingen aanlopen. Gelukkig hebben wij nu weer een vaste re-integratie specialist binnengehaald, met kennis van onder andere de wet Poortwachter. Ik heb haar ook in contact gebracht met Stap Nu.

De inzet van een gespecialiseerd bureau als Stap Nu draagt bij aan het proces en aan de kwaliteit van re-integreren. Het is belangrijk om dat op een voor de medewerker zo gezond mogelijke manier te doen. En daarvoor heb je specialisten nodig die leidinggevende en de werknemer kunnen bijstaan.

Linda+de+groot.

Linda de Groot
Team Leader Specialized Paediatrics | Specialized Nutrition R&D 

Danone Nutricia Research

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten