De ervaring van Nico (vanuit werkgeversperspectief)

“Het inschakelen van de specialistische kennis van Stap Nu is aan te bevelen. Medewerker én leidinggevende zijn hier zeer bij gebaat.”

Achtergrond

In het afgelopen jaar werd ik ingeschakeld bij een verzuimmelding van een medewerkster die al langere tijd was uitgevallen; vanwege de ziekte kanker. Op het moment dat ik werd betrokken, was zij al 1 jaar ziekgemeld. Tot dat moment was er steeds de verwachting dat ze zou herstellen. Dit werd door de bedrijfsarts aangegeven en haar leidinggevende nam dat zo ook over.

Ik heb in februari 2022 een Arbeidsdeskundig onderzoek laten uitvoeren. Dit onderzoek had als uitkomst dat re-integratie in het 2e spoor niet aan de orde was. De medewerkster had nog steeds energetische beperkingen, maar volledig herstel was te verwachten in de loop van het 2e ziektejaar.

Ik had vernomen dat de behandelingen pittig waren. Het ging dus helemaal nog niet zo goed. Daarom ben ik in overleg gegaan met de leidinggevende en medewerkster om Stap Nu in te schakelen. Ik had al eerder naar tevredenheid trajecten bij Stap Nu ondergebracht en zij zijn van toegevoegde waarde door de specifieke kennis die zij op het thema ‘kanker & werk’ in huis hebben. De leidinggevende en medewerkster konden deze ondersteuning wel gebruiken en in mei 2022 heb ik de medewerkster aangemeld bij Stap Nu.

Begeleiding door Stap Nu

Het leek mij goed om in dit geval Stap Nu in de fase van het 1e spoor te betrekken. Zowel omdat zij de coaching voor de medewerkster verzorgen, als ook ondersteuning bieden aan de leidinggevende. In dit geval had de leidinggevende niet veel ervaring met complex verzuim.

De coach - Niekbert Phaff (zelf ervaringsdeskundig) - constateerde in de loop van de tijd dat de medewerkster eigenlijk volledig arbeidsongeschikt was. Hij vond het niet verstandig om in te zetten op spoor 1, kijkend naar de soort kanker en haar energieniveau. De medewerkster overvroeg zich en daarom werd zij in september 2022 weer volledig ziekgemeld. Hier konden de leidinggevende en de medewerkster zich goed in vinden.

De meerwaarde van Stap Nu

In deze situatie had Stap Nu een signalerende functie. De situatie waar de medewerkster in zat was niet haalbaar en droeg niet bij aan haar herstel. Het vroeg teveel van haar. Op basis van inhoudelijke kennis hebben zij de leidinggevende geadviseerd, maar ook grenzen gesteld in het belang van de medewerkster. Dit verschafte helderheid bij de leidinggevende en rust voor de medewerkster.

Nieuwe inzichten en handvatten

Deze situatie heeft mij laten inzien dat ik in andere soortgelijke gevallen al eerder en scherper kan monitoren; bij de betreffende medewerker én bij de leidinggevende. Ook is het zinvol om eerder een (ervarings)deskundige coach in te schakelen om te voorkomen dat er te lang op een bepaalde fase wordt ingezet, ten koste van de medische situatie van de medewerker.

Aanbeveling

Stap Nu is gespecialiseerd op het thema ‘kanker & werk’, en ik zou zeker adviseren om die specialisatie in te schakelen. De medewerker, maar zeker ook de leidinggevende zijn hier zeer bij gebaat.

Nico+van+rossum

Nico van Rossum
Casemanager

GGZ Rivierduinen

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten