HomeWerknemer › Spoor 1

Spoor 1 (Jobcoaching huidige baan)

Een Spoor 1 traject is gericht op herstel, activering en het onderzoeken van duurzame mogelijkheden in werk voor de medewerker die gediagnosticeerd en behandeld is voor kanker of een chronische ziekte heeft.

Samen met de werkgever of de leidinggevende en de betrokken werknemer worden de tijdelijke en structurele gevolgen hiervan in beeld gebracht. Het bestaande functieprofiel wordt geanalyseerd en benodigde competenties en vaardigheden worden in beeld gebracht. Vervolgens worden de fysieke en psychische belastbaarheid van de medewerker op de korte en lange termijn in kaart gebracht. De status van verwerking en acceptatie met daarnaast het cognitief vermogen en de veranderde energetische mogelijkheden worden specifiek onderzocht.

In een Spoor 1 traject wordt begeleiding geboden aan het verwerken en accepteren van een levensbedreigende of chronische ziekte. Er worden handvatten aangereikt hoe om te gaan met emoties, rouw en angst voor recidive. Er wordt gewerkt aan het verkrijgen van een balans in belasting en belastbaarheid. Er wordt inzicht gegeven in het omgaan met energiebeperking en beperkingen in het cognitieve vermogen. Tevens wordt ondersteuning geboden in het opbouwen en uitbreiden van de arbeidsbelastbaarheid ten behoeve van duurzame re-integratie. Gedurende al deze fases worden de persoonlijke rol, de kwaliteiten, de opgebouwde competenties, drijfveren en passende mogelijkheden in kaart gebracht. Op basis hiervan worden functie- en werkplekanalyses gemaakt. Deze analyses dienen ter ondersteuning en afstemming met de betrokken partijen ten behoeve van het re-integratieproces. Duurzame re-integratie is het gewenste resultaat in deze interventie.

Scroll naar boven