Home › Werkgever › Spoor 2

Spoor 2

Een Spoor 2 traject houdt in “begeleiding naar ander werk”. In een Spoor 2 traject wordt aandacht geschonken aan het verwerken, accepteren en omgaan met de gevolgen van de behandeling van kanker of een chronische aandoening.

Er wordt gewerkt aan het verkrijgen van een balans in belasting en belastbaarheid. Nadrukkelijk wordt ingegaan op het verlies van het eigen werk en de positie als werknemer bij het eigen bedrijf van de werknemer. Op basis van een functieanalyse worden persoonlijke kwaliteiten, opgebouwde competenties, mogelijkheden en drijfveren in kaart gebracht. Vervolgens wordt samen met de werknemer gezocht naar vacatures en bedrijven, passend bij het persoonlijke zoekprofiel van de werknemer. De mogelijkheden, belastbaarheid en affiniteiten van de werknemer zijn hierbij leidend. De werknemer wordt vervolgens ondersteuning geboden gericht op effectief en efficiënt zoeken naar werk. Sollicitatievaardigheden worden aangeleerd en het netwerk van zowel de werknemer als van Stap Nu wordt ingezet bij het vinden van passende vacatures en bedrijven. Daarnaast wordt de werknemer getraind in persoonlijke presentatie en het gebruik van sociale media.

De begeleiding is gebaseerd op basis van individuele gesprekken. De sessies worden gepland met een frequentie van 1 keer in de 2 weken. Omdat Stap Nu zoveel mogelijk maatwerk wil leveren kan - indien gewenst - de frequentie aangepast worden naar behoefte. Tijdens het traject zullen instrumenten en methodieken ingezet worden die nodig zijn om inzicht te geven in de aanwezige competenties en persoonlijke eigenschappen en drijfveren. Hiermee wordt gerichte ondersteuning geboden in de gewenste ontwikkelingsprocessen.

Het resultaat van een Spoor 2 traject is dat de werknemer een nieuwe passende functie heeft gevonden bij een externe werkgever. Afspraken in het trajectplan zijn nagekomen. Indien tijdens het traject afspraken over doorlooptijd of einddoel worden aangepast wordt dit schriftelijk vastgelegd. Het traject wordt afgesloten met een eindrapportage.

Scroll naar boven