Theo Kroon

Ik ben Theo Kroon en sinds april 2019 werkzaam voor Stap Nu.

In 1994 heb ik mijn studie klinische arbeids- en organisatiepsychologie afgerond, met als afstudeervariant arbeid en gezondheid. De wisselwerking tussen persoon, arbeid en organisatie stond daarbij centraal. Hoe dergelijke factoren op elkaar ingrijpen fascineerde me.

Inmiddels ben ik 54 jaar en heb ik ruim twintig jaar als casemanager verzuim mogen werken voor arbodiensten, werkgevers en verzekeraars om duurzame inzetbaarheid van werknemers te bevorderen.

In mijn werk ervaar ik coaching van werknemers en werkgevers als het meest inspirerend. Helaas kwam het persoonlijke aspect daarbij nog wel eens onder druk te staan. De keuze voor Stap Nu vloeit voort uit mijn wens om juist meer ruimte te creëren voor het persoonlijk contact met cliënten en om kwaliteit en maatwerk te kunnen leveren.

Unique Selling Points
In mijn werk krijg ik vaak de feedback dat men zich gehoord voelt. Ik neem tijd en ruimte om goed te luisteren en aan te sluiten bij de beleving van de cliënt. Door goed door te vragen en feedback te geven ben ik in staat om cliënten mee te nemen naar het maken van een geschikt plan.

Hoewel doelen belangrijk zijn, is er ook ruimte om zaken te relativeren en houd ik ervan als er ook humor ingebracht kan worden. Ik ben enthousiast en optimistisch ingesteld en ga op een praktische wijze uit van mogelijkheden. Voor mij is het van belang dat cliënten zich eigenaar voelen van hun plan.

In een traject kan ik analytische vaardigheden inzetten, complexe situaties kan ik ombuigen door ze eerst tot de kern terug te brengen en van daar uit de afzonderlijke processtappen te bepalen.

Toegevoegde waarde
Mijn cliënten daag ik uit om hun eigen potentieel te ontdekken en te benutten. Als coach begeleid ik dat proces door de juiste vragen te stellen, nieuwsgierig te zijn, ruimte te bieden en stil te staan bij de persoonlijke drijfveren van een cliënt. Ik ben enthousiast, loyaal en betrokken.

Ik heb veel ervaring in het begeleiden van re-integratietrajecten bij arbodiensten, maar ook binnen grotere organisaties. Ik weet goed wat er nodig is om tot een passend traject te geraken. Passend wil voor mij zeggen dat de wensen en mogelijkheden van een cliënt samen gaan maar uiteindelijk ook leiden tot realistische doelen.

Organisaties en leidinggevenden ervaren soms op verschillende niveaus belemmeringen in het omgaan en laten terugkeren van (ex-)kankerpatiënten naar werk. Ik begeleid partijen bij het tot stand komen van overeenkomstige beelden en verwachtingen, zodat er ruimte ontstaat om systematisch toe te werken naar gezamenlijke doelen en het succesvol afronden van het traject.

Theo Kroon.png

Werkgebied: Heemstede

LinkedIn Logo.svg

Scroll naar boven