HomeWerknemer › Solliciteren

Solliciteren

Als u kanker heeft (gehad), kunt u te maken krijgen met vooroordelen. Sommige werkgevers zullen zich storen aan uw beperking(en) en u niet in dienst nemen. Andere doen dat niet en nemen u wel in dienst als u over de juiste kwalificaties beschikt.

Officieel mag een werkgever u niet afwijzen voor een baan omdat u ziek bent of bent geweest. Maar u loopt het risico dat de keuze op iemand valt zonder ‘verleden’. Bedenk dat voor veel werkgevers motivatie voor een baan doorslaggevender is dan re-integratieregelingen.

Openheid over ziekte

Vertellen dat u kanker heeft gehad: moet u dat wel of niet doen? De keuze is aan u. U hoeft er niet over te beginnen. Wordt het u gevraagd, geef dan wel de juiste informatie. Wat een werkgever u over medische zaken mag vragen is echter beperkt.

Het verzwijgen van uw ziekte heeft ook nadelen. Realiseer u dat u geen begrip kunt vragen voor eventuele klachten als vermoeidheid. Of aanpassingen in werk(tijden) of werkplek kunt vragen. Bovendien bestaat de kans dat uw nieuwe werkgever u alsnog ontslaat als u het niet hebt verteld terwijl uw werk er wel door wordt beïnvloed.

Werkomstandigheden en gezondheidsbeleid

Het ene bedrijf houdt wel rekening met mensen met een arbeidsbeperking, het andere niet. Voor u is het belangrijk om te weten welk beleid een werkgever heeft. U kunt hierover kritische vragen stellen. Wees u ervan bewust dat als u te kritisch bent, dat men argwaan kan krijgen over uw gezondheid. Laat een sollicitatiegesprek er daarom niet door beheersen. Het gaat tenslotte om uw kwaliteiten.

Wat kunt u doen:

  • Bereid het sollicitatiegesprek goed voor.
  • Wat zegt u wel en wat niet? Weet wat uw kwaliteiten, mogelijkheden en beperkingen zijn: Waar bent u goed in? Wat hebt u nodig om te doen waar u goed in bent? Wat geeft u energie?
  • Vraag - voordat u solliciteert - het UWV naar de re-integratievoorzieningen die de werkgever voor uw situatie kan aanvragen.
  • Zoek werkgevers die zich niet aan uw beperking(en) storen. Merkt u dat een werkgever dat wel doet, rond het sollicitatiegesprek dan rustig af. Vraag of hij iemand kent die misschien wel in uw vaardigheden geïnteresseerd is.
  • Kom tijdens het sollicitatiegesprek voor uzelf op. Breng uw motivatie voor de baan goed naar voren.
  • Vertel niet meteen tijdens het eerste sollicitatiegesprek dat u kanker heeft gehad: maak een frisse entree. Maar speel wel open kaart zodra het serieus wordt. Geef ook aan of en zo ja, welke beperkingen dat met zich meebrengt. En of er werkaanpassingen nodig zijn.
  • Vraag tijdens het sollicitatiegesprek naar het beleid voor functioneringsgesprekken, onderwerpen tijdens team- en werkoverleg, zorgverlof, werkplekonderzoek en werkplekaanpassingen.
  • Wijs de werkgever op de mogelijkheid voor subsidie om u in dienst te nemen. Verwijs hem voor meer informatie door naar het UWV. (Bron: www.kanker.nl)

Als specialist kunt u uiteraard ook bij Stap Nu terecht om u te begeleiden in het vinden en solliciteren naar de juiste baan. Bent u enige tijd ziek en ontvangt u een uitkering (vanuit de ziektewet, Wajong, WIA of WAO) via het UWV. In dit geval vergoedt het UWV onze diensten. U kunt zelf contact met ons opnemen of het UWV contact met ons op laten nemen. In beide gevallen zorgen wij ervoor dat alles met het UWV geregeld wordt. Stap Nu is samenwerkingspartner met het UWV en we krijgen regelmatig cliënten doorverwezen via het UWV. Zij kunnen deze doorverwijzing ook voor u verzorgen.

Scroll naar boven