HomeWerknemer › Solliciteren

Solliciteren

Als u kanker heeft (gehad), kunt u te maken krijgen met vooroordelen. Sommige werkgevers zullen zich storen aan uw beperking(en) en u niet in dienst nemen. Andere doen dat niet en nemen u wel in dienst als u over de juiste kwalificaties beschikt.

Officieel mag een werkgever u niet afwijzen voor een baan omdat u ziek bent of bent geweest. Maar u loopt het risico dat de keuze op iemand valt zonder ‘verleden’. Bedenk dat voor veel werkgevers de motivatie voor een baan doorslaggevender is dan re-integratieregelingen.

Openheid over ziekte

Vertellen dat u kanker heeft gehad: moet u dat wel of niet doen? Die keuze maakt u zelf. U hoeft er niet over te beginnen als er niet naar gevraagd wordt. Als men het u wel vraagt, geef dan de juiste informatie. Wat een werkgever over medische zaken mag vragen is echter beperkt.

Het verzwijgen van uw ziekte heeft ook nadelen. Realiseer u dat u geen begrip kunt vragen voor eventuele klachten als vermoeidheid, of bijvoorbeeld aanpassingen in werk(tijden) of werkplek. Bovendien bestaat het risico dat uw nieuwe werkgever u alsnog ontslaat als u het niet hebt verteld terwijl uw werk er wel door wordt beïnvloed.

Werkomstandigheden en gezondheidsbeleid

Het ene bedrijf houdt wel rekening met mensen met een arbeidsbeperking, het andere niet. Voor u is het belangrijk om te weten welk beleid een werkgever heeft. U kunt hier kritische vragen over stellen. Wees u er wel van bewust dat als u té kritisch bent, men argwaan kan krijgen over uw gezondheid. Laat een sollicitatiegesprek er daarom niet door beheersen. Het gaat tenslotte om uw kwaliteiten.

Wat kunt u doen:

 • Bereid het sollicitatiegesprek goed voor:
  • Wat zegt u wel en wat niet?
  • Weet wat uw kwaliteiten, mogelijkheden en beperkingen zijn:
   • Waar bent u goed in?
   • Wat hebt u nodig om te doen waar u goed in bent?
   • Wat geeft u energie?
 • Vraag - voordat u solliciteert - het UWV naar de re-integratievoorzieningen die de werkgever voor uw situatie kan aanvragen.
 • Zoek werkgevers die zich niet aan uw beperking(en) storen. Merkt u dat een werkgever dat wel doet, rond het sollicitatiegesprek dan rustig af. Vraag of hij iemand kent die misschien wel in uw vaardigheden geïnteresseerd is.
 • Kom tijdens het sollicitatiegesprek voor uzelf op. Breng uw motivatie voor de baan goed naar voren.
 • Vertel niet meteen tijdens het eerste sollicitatiegesprek over uw ziekte: maak een frisse entree. Maar speel wel open kaart zodra het serieus wordt. Geef ook aan of dat beperkingen met zich meebrengt. En of er werkaanpassingen nodig zijn.
 • Vraag tijdens het sollicitatiegesprek naar het beleid voor functioneringsgesprekken, onderwerpen tijdens team- en werkoverleg, zorgverlof, werkplekonderzoek en werkplekaanpassingen.
 • Wijs de werkgever op de mogelijkheid voor subsidie om u in dienst te nemen. Verwijs hem voor meer informatie door naar het UWV. (Bron: www.kanker.nl)

Professionele begeleiding

U kunt voor professionele begeleiding uiteraard ook bij Stap Nu terecht. Wij zijn specialist in de begeleiding bij het vinden van en solliciteren naar de juiste baan. Bent u enige tijd ziek en ontvangt u een uitkering (vanuit de ziektewet, Wajong, WIA of WAO) via het UWV? In dat geval vergoedt het UWV onze diensten. U kunt zelf contact met ons opnemen of het UWV contact met ons op laten nemen. In beide gevallen zorgen wij ervoor dat alles met het UWV geregeld wordt. Stap Nu is samenwerkingspartner van het UWV en we krijgen regelmatig cliënten via hen doorverwezen. Het UWV kan deze doorverwijzing ook voor u verzorgen.

Scroll naar boven