Home › Nieuws

« Terug

Stap Nu masterclass - 29 januari 2021

Banner Masterclass.png03 nov

Stap Nu organiseert de geaccrediteerde Masterclass 'Kanker op de Werkvloer'.

Programma


Sprekers

  • Christien de Jong, vrijgevestigd psychotherapeut, tevens verbonden aan het Amsterdams Instituut voor Gezins-en Relatietherapie
  • Desiree Dona, Klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie en Bedrijfsarts, Radboudumc
  • Edith Idoe-Stap, initiatiefneemster Stap Nu en re-integratie coach
  • Annette Noks, re-integratie coach
  • Astrid van Waart, re-integratie coach

De sprekers nemen u mee langs de verschillende fases die de patiënt doorloopt vanaf het moment dat de diagnose wordt gesteld: de patiëntreis. Om het leereffect en de beleving te ondersteunen wordt een acteur ingezet. Hieronder staat per fase een beknopte toelichting over de te behandelen thema’s.

09.00 uur           Opening Edith Idoe-Stap, ervaringsdeskundige en initiatiefneemster Stap Nu
                                  Urgentie van het thema, prevalentie kanker in Nederland, trends en ontwikkelingen in Nederland.

10.00 uur            Korte pauze

10.15 uur            Fase 1: De diagnose

Het bio-psychosociale perspectief

Kennis over de specifieke stressoren, het herkennen van emotionele ontregelingen en het leren hanteren van deze ontregeling.

Het arbeidsgeneeskundige perspectief

Inzicht in belang van kort na diagnose met patiënt praten over werk en inkomen en kennis over instrumenten om te ontdekken wat er nodig is.

Het (re-)integratie perspectief

Ondersteunen en handvatten aanreiken: wat kan er in deze fase van de diagnose, wat is het belang van communicatie en regie en hoe vul je dat in.

11.30 uur             Fase 2: De behandeling             

Het arbeidsgeneeskundige perspectief

Informeren over gevolgen van ziekte en behandeling voor werk(vermogen) en inkomen en handvatten voor ondersteuning en versterking

Het (re-)integratie perspectief

Inzicht in de keuzes in relatie tot werk waar de werknemer voor staat en de eigen invloed op herstel.

12.15 uur             Gezamenlijke lunch

13.15 uur             Fase 3: Herstel en revalidatie

Het bio-psychosociale perspectief

Kennis over de specifieke stressoren in deze fase, inzicht in het draagvermogen van patiënten en vaardigheden om patiënten op dit vlak te ondersteuning te bieden.

Het arbeidsgeneeskundige perspectief

Inzicht in belang multifactoriële probleemanalyse voor arbo-curatieve interventies en uitleg over concept arbeid als behandeldoel en medicijn.

Het integratie perspectief

Inzicht in factoren die vitaliteit bevorderen, kennis over ziektelast

14.15 uur             Fase 4: (Re-)integratie

Het arbeidsgeneeskundige perspectief

Kennis over participatieve aanpak, inzicht in verschillende aspecten ten aanzien van terugkeer naar werk.  

Het integratie perspectief

Kennis over de knelpunten en mogelijkheden bij werken met of na kanker, kennis over het belang van werk en inzicht over de relatie met de werkgever. Kennis over verschillende interventie mogelijkheden, bijvoorbeeld ten aan zien van het werkgeheugen en vermoeidheid.

15.15 uur             Korte pauze

15.30 uur            Palliatieve fase

Het bio-psychosociale perspectief

Kennis over de specifieke stressoren in de palliatieve fase. Aandacht voor het leven met hoop en vrees en de betekenis van werk daarin.

Het integratie perspectief

Werken in de palliatieve fase, hoe breng je de verschillende partijen op een lijn, kennis over wetgeving en inkomen. Tips over omgang met collega in deze fase.

16.00 uur            Evaluatie en afsluiting
                                  Tijdens de afsluiting is er gelegenheid om vragen te stellen.

16.30 uur            Einde

Locatie

De Moestuin Maarschalkerweerd,
Laan van Maarschalkerweerd 2
3585 LJ Utrecht

« Terug

Scroll naar boven