Geaccrediteerde Masterclass 'Kanker op de werkvloer'

28 januari 2022


Werkhervatting bij kanker

Gelukkig overleven tegenwoordig steeds meer mensen de ziekte kanker. Hierdoor krijgt men er ook op de werkvloer vaker mee te maken. Bij de behandeling is het thema werk helaas nog niet altijd voldoende belicht, terwijl werk als behandeldoel kan bijdragen aan herstel. Hoe kun je als (zorg)professional adequate ondersteuning bieden in dit specifieke proces en werk (waar mogelijk) meenemen als onderdeel van het herstel?

De geaccrediteerde Masterclass ‘Kanker op de werkvloer’ zoomt in op werkhervatting bij kanker.

De sprekers

De patiëntreis

De sprekers nemen je mee langs de verschillende fases die de patiënt doorloopt vanaf het moment dat de diagnose wordt gesteld: de patiëntreis. Van diagnose tot re-integratie en de transitiefase van overleven naar leven. Elke fase belichten we vanuit drie perspectieven:

 1. Het bio-psychosociale perspectief
 2. Het arbeidsgeneeskundige perspectief
 3. Het integratie perspectief

Om het leereffect en de beleving te ondersteunen zetten we een acteur in.

Hieronder staat per fase een beknopte toelichting over de te behandelen thema’s.

Programma

09.00 uur - Opening Edith Idoe-Stap, ervaringsdeskundige en initiatiefneemster Stap Nu
Urgentie van het thema, prevalentie kanker in Nederland, trends en ontwikkelingen in Nederland.

10.00 uur - Korte pauze

10.15 uur - Fase 1: De diagnose

 • Het bio-psychosociale perspectief
  Kennis over de specifieke stressoren, het herkennen van emotionele ontregelingen en het leren hanteren van deze ontregeling.
 • Het arbeidsgeneeskundige perspectief
  Inzicht in belang van kort na diagnose met patiënt praten over werk en inkomen en kennis over instrumenten om te ontdekken wat er nodig is.
 • Het (re-)integratie perspectief
  Ondersteunen en handvatten aanreiken: wat kan er in deze fase van de diagnose, wat is het belang van communicatie en regie en hoe vul je dat in.

11.30 uur - Fase 2: De behandeling

 • Het arbeidsgeneeskundige perspectief
  Informeren over gevolgen van ziekte en behandeling voor werk(vermogen) en inkomen en handvatten voor ondersteuning en versterking.
 • Het (re-)integratie perspectief
  Inzicht in de keuzes in relatie tot werk waar de werknemer voor staat en de eigen invloed op herstel.

12.15 uur - Gezamenlijke lunch

13.15 uur - Fase 3: Herstel en revalidatie

 • Het bio-psychosociale perspectief
  Kennis over de specifieke stressoren in deze fase, inzicht in het draagvermogen van patiënten en vaardigheden om patiënten op dit vlak te ondersteuning te bieden.
 • Het arbeidsgeneeskundige perspectief
  Inzicht in belang multifactoriële probleemanalyse voor arbo-curatieve interventies en uitleg over concept arbeid als behandeldoel en medicijn.
 • Het integratie perspectief
  Inzicht in factoren die vitaliteit bevorderen, kennis over ziektelast.

14.15 uur - Fase 4: (Re-)integratie

 • Het arbeidsgeneeskundige perspectief
  Kennis over participatieve aanpak, inzicht in verschillende aspecten ten aanzien van terugkeer naar werk.
 • Het integratie perspectief
  Kennis over de knelpunten en mogelijkheden bij werken met of na kanker, kennis over het belang van werk en inzicht over de relatie met de werkgever. Kennis over verschillende interventie mogelijkheden, bijvoorbeeld ten aan zien van het werkgeheugen en vermoeidheid.

15.15 uur - Korte pauze

15.30 uur - Palliatieve fase

 • Het bio-psychosociale perspectief
  Kennis over de specifieke stressoren in de palliatieve fase. Aandacht voor het leven met hoop en vrees en de betekenis van werk daarin.
 • Het integratie perspectief
  Werken in de palliatieve fase, hoe breng je de verschillende partijen op een lijn, kennis over wetgeving en inkomen. Tips over omgang met collega in deze fase.

16.00 uur - Evaluatie en afsluiting
Tijdens de afsluiting is er gelegenheid om vragen te stellen.

16.30 uur - Einde

Praktische informatie

Aanmelden & informatie 

Je kunt je tot en met 14 januari 2022 aanmelden via dit formulier. Na deze datum is inschrijving alleen nog op aanvraag mogelijk. Wij hanteren een maximum van 25 deelnemers. Bij overschrijding van dit aantal, kunnen we je bij interesse op de wachtlijst voor een volgende Masterclass plaatsen.

Als je nog vragen hebt, mail dan naar academy@stap.nu.

Locatie

De Moestuin Maarschalkerweerd
Laan van Maarschalkerweerd 2
3585 LJ Utrecht

Investering 

De kosten van de Masterclass bedragen € 450 inclusief lunch en syllabus.

Accreditatiepunten toegekend voor
 • bedrijfsartsen en oncologisch specialisten (6 PE punten)
 • arbeidsdeskundigen (3 PE punten)
 • (specialistisch) verpleegkundigen (6 PE punten)
 • fysio- en ergotherapeuten (6 PE punten)
 • (medisch) maatschappelijk werkers (5,5 PE punten)
 • praktijkondersteuners (6 PE punten)
 • GGZ-agogen, sociaal agogen (5,5 PE punten)
Accrediterende instanties
 • Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register 
 • Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP)
 • Keurmerk Fysiotherapie therapeutenregister 
 • Landelijke Vereniging Praktijkondersteuner Huisartsen - Geestelijke Gezondheidszorg (LV POH-GGZ)
 • Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA)
 • Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO)
 • Registerplein 
Scroll naar boven