HomeCoaches › Connie Riphagen

Connie Riphagen

Mijn naam is Connie Riphagen en ik ben werkzaam voor Stap Nu als regiomanager en coach in de regio Middenoost Nederland.

Ik weet uit ervaring hoe belangrijk het is om goede begeleiding te krijgen. Angst, vermoeidheid, paniek, pijn, woede, verdriet en frustratie vechten om aandacht, naast de nog sterkere drive om te (over)leven.

Ik heb mij laten inspireren om datgene te doen waar mijn hart ligt. Coaching is voor mij balanceren tussen ondersteunen en uitdagen. Mijn eigen ervaringen met mijn ontwikkelingsproces, tezamen met de behoefte om verder te gaan dan alleen overleven, hebben mij ertoe gebracht om mijn eigen ervaring in te zetten. Coachen, wat uiteindelijk verder zal gaan dan alleen coachen. Ik wil mijn kennis en ervaring doorgeven in de vorm van doelgerichte coachingstrajecten met enerzijds aandacht voor vertrouwen, warmte en veiligheid met de nodige humor en anderzijds de nadruk op zelfsturing en confrontatie.

Ik ben erop gericht om de terugkeer naar werk zodanig te starten en op te bouwen, dat de kans op terugval zoveel mogelijk vermeden wordt. Je leert om de gevolgen van een ingrijpende ziekte te managen. Ik ondersteun tijdens gesprekken met leidinggevenden en bedrijfsartsen. Dit alles met het doel voor u om weer met plezier in de gewenste baan of organisatie werkzaam te zijn.

Regio: Middenoost Nederland
Plaats: Epe

Scroll naar boven